6. Yoğun Bakım Yeterlilik Kursu

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen 6. Yoğun Bakım Yeterlilik Kursu 4 – 5 – 6 Haziran 2021 tarihlerinde online düzenlenecektir.

Kursumuzun başında ve sonunda online olarak ön test ve son test gerçekleştirilecektir. Son testte ilk 3’e giren katılımcılarımıza 18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi ve 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısına ücretsiz katılım hakkı tanınacaktır.

6. Yeterlilik Kursumuz, yoğun bakım yan dal eğitimi alan asistanlar ve yoğun bakım uzmanları yanı sıra diğer uzmanlık branşlarının katılımına uygundur.
6. Yeterlilik Kursumuza katılım ücretsizdir.

www.dcyogunbakim.org.tr adresimizden (ekranın sağ alt köşesinde yer alan pop-up tıklanarak) yayın sayfasına ulaşılabilir.

About author

Sepsis Bülteni 2018

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı & TDCY 6. Ulusal Sepsis Sempozyumu Başkanı Prof. Dr. Levent Yamanel’in önsöz yazısı: ...