COVID-19 HASTALAR İÇİN YOĞUN BAKIM YÖNETİMİ

0

TDCY Derneği, Türkiye’de de pozitif vakaların görülmesi üzerine, yoğun bakımlarda covid-19 yönetimine ilişkin bilgilendirici materyallar hazırladı.

COVID-19 HASTALAR İÇİN YOĞUN BAKIM HAZIRLIĞI NASIL YAPILMALI?

Yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalışanlarını korumak öncelikli olarak sağlanmalıdır.

Hastalar tek kişilik odalara alınmalıdır. Odanın kapısı sürekli kapalı tutulmalıdır.

El hijyeni, kişisel koruyucu ekipman ve atık yönetimi planlanmalıdır.

Hasta odasına girişlerde kişisel koruyucu ekipman (steril olmayan uzun eldiven, steril olmayan ve tercihen sıvı geçirmeyen uzun kollu önlük, tıbbi maske, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, yüz koruyucu, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği) hasta odası girişinde hazır olarak bulundurulmalıdır.

Sağlık ve temizlik çalışanları kişisel koruyucu ekipmanı giyinme ve çıkarma konusunda eğitilmelidir.

Kullanılacak tıbbi malzemeler  ve ilaçlar hasta odasında hazır olmalı ve oda dışına çıkarılmamalıdır.

Odadaki personel sayısı minimum olacak şekilde plan yapılmalıdır.  

Hasta alındığında hasta kapısına sağlık çalışanlarını uyarıcı bilgi ve önlemlerin olduğu kartlar asılmalıdır. 1. Broşürü indirmek için tıklayınız.

COVID-19 RİSKİ OLAN HASTANIN ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON HAZIRLIĞI İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Hasta odasında yüksek riskli endotrakeal entübasyon işlemi için gerekli aşağıdaki malzemeler hazır bulundurulmalıdır:
o Larinkoskop
o Ambu- hidrofobik virüs/bakteri filtresi
-ambu maskesi şeklinde takılmalı
o Oral airway
o Kapalı aspirasyon lümeni olan endotrakeal tüp
(farklı boylarda) veya kapalı aspirasyon sistemi
o Kaf şişirmek için 10 ml enjektör
o Tespit malzemleri
o Stile
o Steteskop
o Sedasyon için gerekli ilaçlar
o Krikotirotomi seti

ENTÜBASYON SIRASINDA KAÇINILMASI GEREKEN İŞLEMLER

FOB ile entübasyondan kaçınılmalıdır. Entübasyon konusunda deneyimli biri tercihen videolaringoskop kullanarak entübe etmelidir.

Hasta uzun süre ambu ile havalandırmamalıdır. Ambu ile ventilasyon yapılacaksa küçük tidal volümler ile havalandırma yapılmalıdır.

Tüp yerini kontrol etmek için ETCO2 kullanımından kaçınılmalıdır. ETCO2 takılıp çıkarılma sırasında damlacık yayılma riski artacağı için steteskop ile akciğer havalanması dinlenerek tüp yeri kontrol edilmelidir.

Entübasyon öncesi, sırasında ve sonrasında açık havayolu aspirasyonlarından kaçınılmalıdır.2. Broşürü indirmek için tıklayınız.

ÖNEMLİ LİNKLER:

https://www.sccm.org/Disaster/COVID-19-ICU-Preparedness-Checklist
file:///C:/Users/fergu/Desktop/ICU-Preparedness-Checklist-Coronavirus.pdf
https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/covid-healthcare/
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-afis-ve-brosurler.html

Yorum Yok

TDCY

Sepsis Bülteni 2019

Ulusal Sepsis Sempozyumu Başkanı & Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı & Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...