COVID-19 RİSKİ OLAN HASTANIN ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON HAZIRLIĞI İÇİN NELER YAPMALIYIM?

0

Hasta odasında yüksek riskli endotrakeal entübasyon işlemi için gerekli aşağıdaki malzemeler hazır bulundurulmalıdır:
o Larinkoskop
o Ambu- hidrofobik virüs/bakteri filtresi
-ambu maskesi şeklinde takılmalı
o Oral airway
o Kapalı aspirasyon lümeni olan endotrakeal tüp
(farklı boylarda) veya kapalı aspirasyon sistemi
o Kaf şişirmek için 10 ml enjektör
o Tespit malzemleri
o Stile
o Steteskop
o Sedasyon için gerekli ilaçlar
o Krikotirotomi seti

ENTÜBASYON SIRASINDA KAÇINILMASI GEREKEN İŞLEMLER

FOB ile entübasyondan kaçınılmalıdır. Entübasyon konusunda deneyimli biri tercihen videolaringoskop kullanarak entübe etmelidir.

Hasta uzun süre ambu ile havalandırmamalıdır. Ambu ile ventilasyon yapılacaksa küçük tidal volümler ile havalandırma yapılmalıdır.

Tüp yerini kontrol etmek için ETCO2 kullanımından kaçınılmalıdır. ETCO2 takılıp çıkarılma sırasında damlacık yayılma riski artacağı için steteskop ile akciğer havalanması dinlenerek tüp yeri kontrol edilmelidir.

Broşürü indirmek için tıklayınız.

covid19

Yorum Yok

TDCY

Sepsis Pikniğimize Davetlisiniz

Hayati risk taşıyan ve yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin en önemli sebebi olan sepsise karşı farkındalığı arttırmak amacıyla, her yılın 13 Eylül günü, Dünya Sepsis Günü ...