Denetim Kurulu

2021 – 2023 Dönemi Denetleme Kurulu Üyeleri

  • Bilgin Cömert
  • Murat Sungur
  • Fatma Bodur Yıldırım

Yedek Üyeler; Göksel Güven, Emre Karakoç, Gürol Özoral

2018 – 2021 Dönemi Denetleme Kurulu Üyeleri

  • Akın Kaya
  • Levent Yamanel
  • Hayriye Cankar Dal

Yedek Üyeler; Kamil İnci, Kazım Rollas, Kürşat Gündoğan .

About author

NUTRIGUNCEL Erişkin Nütrisyon Dijital Toplantısı

Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN), Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD), Türk Nöroloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından oluşturulan NUTRIGUNCEL platformu ...