7. Ulusal Sepsis Sempozyumu

2019-09-09 Bütün gün

7. Ulusal Sepsis Sempozyumu, TDCY ev sahipliğinde, 9 Eylül 2019 günü Ankara Şehir Hastanesi, idari bina 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.