YÖNETİM KURULU

0

2016 – 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Bilgin Cömert
Başkan

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

1965 yılında Darıca/Kocaeli’nde doğdu. 1982 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1988 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında İzmir Merkez Komutanlığı Sağlık Şube Müdürü olarak kıta görevini yerine getirdi. 1991-1995 yıllarında GATA İç Hastalıkları Bilim Dalında uzmanlık öğrenciliği yaparak iç hastalıkları uzmanı oldu. 1995-1996 yıllarında Ardahan Asker Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. 1996 yılında GATA Acil ve İlk Yardım Eğitim Merkezi içinde bulunan Dahiliye Yoğun Bakım sorumlusu olarak yardımcı doçent kadrosuna atandı. Nisan 2002’de üniversite doçenti ünvanına hak kazandı. 2008 yılında profesör kadrosuna atandı. Kendi isteği ile emekliliğini isteyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğini kestiği Ekim 2010 tarihine kadar dahiliye yoğun bakım sorumlusu olarak çalıştı. 2007-2010 tarihleri arasında GATA Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüttü. Kasım 2010 – Mayıs 2012 tarihleri arasında TOBB ETÜ Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Mayıs 2012’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında profesör kadrosuna atandı. Atandığı tarihten bu yana İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgi alanı mekanik ventilasyon ve sürekli renal replasman tedavileridir.

 

Prof. Dr. Murat Sungur
II. Başkan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

1966 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları ihtisasını yaptıktan sonra 1997 yılında Florida Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım Üst İhtisasına başladı ve 1999 yılında yoğun bakım uzmanlığı belgesi aldı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 2003 yılında Doçent oldu. 2004 – 2007 yılları arsında Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007 yılında yeniden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalındaki görevine başladı ve 2008 yılında profesör oldu.

 

Doç. Dr. N. Defne Altıntaş
Genel Sekreter

Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Yoğun Bakım Bilim Dalı

13 Mart 1975’te Ankara’da doğdu. 1992’de Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinden ikincilikle mezun olduktan sonra, 1998’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini, 2002’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008’de Avrupa Yoğun Bakım Diplomasını (EDIC) aldı. 2009-2011 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında doçent ünvanını alan Doç. Dr. N. Defne Altıntaş halen Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca ilgili alanları sepsis, şok ve hemodinamik monitorizasyondur.

 

Doç. Dr. Melda Türkoğlu
Sayman

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

9 Aralık 1974 Ankara doğumludur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (Türkçe Tıp) birincilikle bitirdikten sonra 2002’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanlığını, 2006 yılında ise yoğun bakım uzmanlığını tamamladı. 2001 yılında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Nefroloji Bölümünde 1 ay, 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi anestezi ve cerrahi yoğun bakım kliniğinde 3 ay eğitim gördü. 2007 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalında sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında doçentliğini aldı.  İlgi alanları; yoğun bakım infeksiyonları, ventilatör ilişkili pnömoni, akut respiratuar distress sendromu ve klinik beslenmedir.

 

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit
Üye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı

Lise eğitimini 1985’te TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden (İngilizce) mezun oldu. Aynı fakültede iç hastalıkları uzmanlık eğitimini 1996’ta tamamladı. TEV Orhan Birman bursu ile 1996-1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri, Chicago-Loyola Üniversitesinde yoğun bakım eğitimi aldı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Epidemiyoloji tezli yüksek lisans programını ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans programını tamamladı. 2012-2016 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliği görevini yürüttü. 2000 yılında Amerikan Toraks Derneği genç araştırmacı, 2001 yılında Avrupa Solunum Derneği KOAH lokal araştırma ödülünü aldı. İki yıl Türk Toraks Derneği solunum yetmezliği ve yoğun bakım çalışma kolu başkanlığı yaptı. 2005-2008 tarihleri arasında Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinin kurucu başkanlığını yürüttü.  Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin editörüdür. Bir süre TUK-MOS yoğun bakım müfredat çalışma kolu başkanlığı yapmış olup, halen komisyon üyelik görevini sürdürmektedir. 2013 yılında Dünya Yoğun Bakım Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine, 2017 yılında ise yürütme kuruluna muhasip üye olarak seçildi. 2013 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım eğitim programı yürütücülüğünü yapmaktadır.

 

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
Üye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

 

 

Uzm. Dr. Kazım Rollas
Üye

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği

 

 

2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan               : Murat Sungur
II. Başkan         : Kaya Yorgancı
Genel Sekr.      : Emel Eryüksel
Sayman             : Melda Türkoğlu
Üye                     : N. Defne Altıntaş
Üye                     : Ramazan Coşkun
Üye                     : M. Akif Topçuoğlu

2011-2014 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan              : Kaya Yorgancı
II. Başkan         : Arzu Topeli İskit
Genel Sekr.       : Murat Sungur
Sayman             : Melda Türkoğlu
Üye                     : Muhammet Güven
Üye                     : Emel Eryüksel
Üye                     : Emre Karakoç

2008-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan               : Muhammet Güven
Başkan Yrd.      : Arzu Topeli İskit
Genel Sekr.      : Murat Sungur
Sayman              : Kaya Yorgancı
Üye                     : Yusuf Alper Kılıç
Üye                     : Kürşat Uzun
Üye                     : Akın Kaya

2005-2008 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan                : Arzu Topeli İskit
Başkan Yrd.       : Muhammet Güven
Genel Sekr.        : Kaya Yorgancı
Sayman               : Mustafa Aydın Çevik
Üye                       : Hakan Alp Bodur
Üye                       : Turgay Çeliker
Üye                       : Yusuf Alper Kılıç

 

News slider

Yorum Yok

TDCY